wyceny i produkcja

Radosław Miazga

Marcin Woś

projektowanie graficzne

Kuba Arentowicz

BAUTECH – animacja instruktażowa

[ Animacje ]

BAUTECH – animacja instruktażowa

[ Animacje ]

Animacja instruktażowa przygotowana na potrzeby prezentacji szkoleniowej dla firmy BAUTECH.