Film motywacyjny

[ Animacje ]

Film motywacyjny

[ Animacje ]

Animacja filmowa przygotowana na event podsumowujący roczną działalność firmy. Montaż filmowy miał na celu stworzenie filmu motywacyjnego, będącego jednym z elementów prezentacji pokazywanej na konferencji.