Modyfikacja loga BAUTECH

[ identyfikacja ]

Modyfikacja loga BAUTECH

[ identyfikacja ]

Projekt modyfikacji loga BAUTECH systematyzującej adaptacje językowe marki.