Projekt logo fundacji Dalej

[ identyfikacja ]

Projekt logo fundacji Dalej

[ identyfikacja ]

Projekt logo fundacji Dalej przeciwdziałającej systemowemu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży z domów dziecka.