Rebranding salonu samochodowego

[ Kompleksowe prace reklamowe ]

Rebranding salonu samochodowego

[ Kompleksowe prace reklamowe ]

Rebranding oznakowania punktu bardzo często wiąże się z dostosowaniem się do zastosowanej wcześniej, często przez inną firmę produkcyjną, technologii, wymiarów i rozwiązań.

Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przeprowadzenie drobiazgowych oględzin i pomiarów. 

Prezentowany tu rebranding salonu samochodowego składał się z wielu elementów. Przygotowaliśmy nowe portale wejściowe, kasetony reklamowe, podświetlane litery przestrzenne, a także tablice informacyjne, grafiki na szybach oraz tapety i inne oznakowania. Oprócz produkcji, zajęliśmy się montażem wszystkich elementów, a także demontażem starego oznakowania.